PÅ DEN ANDRE SIDEN AV VINDEN/
THE OTHER SIDE OF THE WIND
m/Marius Engh

PÅ DEN ANDRE SIDEN AV VINDEN/
THE OTHER SIDE OF THE WIND
m/ Marius Engh



Paa den andre siden av vinden On the Other Side of the Wind Sculptural Performance Harpefoss Hotel Marius Engh Tarje Eikanger Gullaksen


Paa den andre siden av vinden On the Other Side of the Wind Sculptural Performance Harpefoss Hotel Marius Engh Tarje Eikanger Gullaksen


Paa den andre siden av vinden On the Other Side of the Wind Sculptural Performance Harpefoss Hotel Marius Engh Tarje Eikanger Gullaksen


Paa den andre siden av vinden On the Other Side of the Wind Sculptural Performance Harpefoss Hotel Marius Engh Tarje Eikanger Gullaksen


Paa den andre siden av vinden On the Other Side of the Wind Sculptural Performance Harpefoss Hotel Marius Engh Tarje Eikanger Gullaksen




The music from the performance, C.V. Alkan's "Funeral March on the Death of a Parrot" can be downloaded here


The music from the performance, C.V. Alkan's "Funeral March on the Death of a Parrot" can be played here




På den andre siden av vinden var en performance som bestod av en avduking, den scenografiske skulpturen Norwegian Blue og en live utendørs fremføring og innspilling av Alkans stykke fra 1859 Funeral March on the Death of a Parrot ved kammerensemblet Kvintessens. Utgangspunktet for prosjektet var en gåtur fra Oslo til Harpefoss, og det tar for seg både et fysisk og et mentalt landskap. Det er et verk som kommer ut av en rekke med aksjoner og reaksjoner som har foregått over et lengre tidsrom. Det er et monument og et minne over en tur, potensielle prosjekter og bevegelser. Det er en forstørrelse av en værhane som skulle vært et måleinstrument for en ting som forsvant. Det er en papegøye som repeterer historiene den har blitt gitt. Det er en fremtidsruin som er fullstendig bevisst sin egen fremtid.