BENK (Bench)

BENK (Bench)Bronze sculpture Untitled (Bench) by Tarje Eikanger Gullaksen at Skulpturbiennalen Vigeland Museet
Bronze sculpture Untitled (Bench) by Tarje Eikanger Gullaksen at Skulpturbiennalen Vigeland Museet

BENK
Public sculpture for the Visitor center at The Iron Age Farm in Stavanger
Indian bronze
46 x 476 x 32 cm
More pictures of the sculpture here
More pictures of the sculpture here
Skulpturen Benk er en avstøpning av en benk i ”Clive house Colony” i Kolkata, India, en liten slum bygget rundt ”Clive House” som er et av byens tidligste eksempel på koloniarkitektur. Huset tilhørte Robert Clive, grunnleggeren av det britiske imperiet i India. Benken består av en over 250 år gammel takbjelke fra bygningen og to kuber konstruert i håndlagde murstein og sement, laget av innbyggerne i slummen. Skulpturen er støpt i indisk bronse; et ”Gun Metal” produsert av skrapmetall.

Clives hus som takbjelken kommer fra, var opprinnelig en portugisisk fabrikk. Senere ble det tatt over av Bengals siste uavhengige hersker, Siraj Ud Daulah. Da Daulah ble nedkjempet av Robert Clive i slaget ved Plassey, tok Clive det i sin private besittelse. Slaget regnes som en av de viktigste hendelsene som ledet til etableringen av det britiske imperiet i Sør-Asia. Britene tok over den enorme rikdommen fra Bengals skattekammer, og med tilgangen til en massiv kilde av matvarer og skatter, brukte de dette til å styrke sin militære makt og dermed åpne veien for det britiske kolonistyret. Før Robert Clive flyttet inn i huset, bygget han på en etasje og det er fra denne påbyggingen bjelken kommer. Robert Clive hadde huset i sitt eie i 5 år.

Kubene som utgjør benkens ben, er laget med materialer fra husbygging i slummen. De er konstruert av innbyggerne som for det meste er flykninger fra delingen av Bengal i 1947 og deres etterkommere. Delingen var det siste britene gjennomførte før de løste opp kolonien. Dette førte til enorme flyktningestrømmer over de ny grensene de neste 25 år. De fleste hinduister dro til Kolkata og slo seg ned i større slumområder. 25 av disse familiene bosatte seg i Robert Clives gamle hus. Her ble de boende frem til starten av 2000 tallet. I 2006 ble huset fredet og England har bidratt med penger til renovasjon. Prosjektet gikk tom for penger og i tillegg har flykningene saksøkt staten om eiendomsretten til huset, da de har bodd der i over 50 år. Huset er nå dels renovert, men mest en ruin, og flyktningen har i mellomtiden bygget seg små ”hus” rett utenfor og noen er til og med bygget inn i veggene på selve huset.

Benken er bosettingens sosiale møteplass. Her samles beboerne i skyggen om dagen for å snakke eller om aftenen for å spille kort. Det historiske og hverdagslige jukstaposisjoneres i den, og dens minimalistiske estetikk og design står i kontrast til de komplekse fortellinger dens deler bærer i sin masse. Skulpturen speiler bygningens mangefasetterte virkelighet og fungerer som et monument over innbyggernes historie og deres relasjon til huset som et sted å bo. Planen for bygningen er at det skal bli et museum, men det ser ikke ut som det er plass til flyktningenes historie i dette prosjektet, selv om disse menneskenes liv vitner om en av de viktigste hendelsene som har definert kontemporære Kolkata. Hva vurderes betydningsfullt når man skaper historie? Er Robert Clives 5 år i bygningen viktigere enn flyktningenes 50 år? Kunne man tenke seg bygningen som et minnesmerke over dets egen historie, og den kompleksitet som skapes når man sammenstiller og kontrasterer disse. Benken viser hvordan det historiske kan leve videre i nye former, den er et radikalt forslag til hvordan man aktivt og bokstavelig kan bruke historien som et sted hvorfra nye ting og former kan oppstå fra hverdagen.


Skulpturen Benk er en avstøpning av en benk i ”Clive house Colony” i Kolkata, India, en liten slum bygget rundt ”Clive House” som er et av byens tidligste eksempel på koloniarkitektur. Huset tilhørte Robert Clive, grunnleggeren av det britiske imperiet i India. Benken består av en over 250 år gammel takbjelke fra bygningen og to kuber konstruert i håndlagde murstein og sement, laget av innbyggerne i slummen. Skulpturen er støpt i indisk bronse; et ”Gun Metal” produsert av skrapmetall.

Clives hus som takbjelken kommer fra, var opprinnelig en portugisisk fabrikk. Senere ble det tatt over av Bengals siste uavhengige hersker, Siraj Ud Daulah. Da Daulah ble nedkjempet av Robert Clive i slaget ved Plassey, tok Clive det i sin private besittelse. Slaget regnes som en av de viktigste hendelsene som ledet til etableringen av det britiske imperiet i Sør-Asia. Britene tok over den enorme rikdommen fra Bengals skattekammer, og med tilgangen til en massiv kilde av matvarer og skatter, brukte de dette til å styrke sin militære makt og dermed åpne veien for det britiske kolonistyret. Før Robert Clive flyttet inn i huset, bygget han på en etasje og det er fra denne påbyggingen bjelken kommer. Robert Clive hadde huset i sitt eie i 5 år.

Kubene som utgjør benkens ben, er laget med materialer fra husbygging i slummen. De er konstruert av innbyggerne som for det meste er flykninger fra delingen av Bengal i 1947 og deres etterkommere. Delingen var det siste britene gjennomførte før de løste opp kolonien. Dette førte til enorme flyktningestrømmer over de ny grensene de neste 25 år. De fleste hinduister dro til Kolkata og slo seg ned i større slumområder. 25 av disse familiene bosatte seg i Robert Clives gamle hus. Her ble de boende frem til starten av 2000 tallet. I 2006 ble huset fredet og England har bidratt med penger til renovasjon. Prosjektet gikk tom for penger og i tillegg har flykningene saksøkt staten om eiendomsretten til huset, da de har bodd der i over 50 år. Huset er nå dels renovert, men mest en ruin, og flyktningen har i mellomtiden bygget seg små ”hus” rett utenfor og noen er til og med bygget inn i veggene på selve huset.

Benken er bosettingens sosiale møteplass. Her samles beboerne i skyggen om dagen for å snakke eller om aftenen for å spille kort. Det historiske og hverdagslige jukstaposisjoneres i den, og dens minimalistiske estetikk og design står i kontrast til de komplekse fortellinger dens deler bærer i sin masse. Skulpturen speiler bygningens mangefasetterte virkelighet og fungerer som et monument over innbyggernes historie og deres relasjon til huset som et sted å bo. Planen for bygningen er at det skal bli et museum, men det ser ikke ut som det er plass til flyktningenes historie i dette prosjektet, selv om disse menneskenes liv vitner om en av de viktigste hendelsene som har definert kontemporære Kolkata. Hva vurderes betydningsfullt når man skaper historie? Er Robert Clives 5 år i bygningen viktigere enn flyktningenes 50 år? Kunne man tenke seg bygningen som et minnesmerke over dets egen historie, og den kompleksitet som skapes når man sammenstiller og kontrasterer disse. Benken viser hvordan det historiske kan leve videre i nye former, den er et radikalt forslag til hvordan man aktivt og bokstavelig kan bruke historien som et sted hvorfra nye ting og former kan oppstå fra hverdagen.